» Om os
Arab Open Academy in Danmark (AOA) er et undervisningsinstitut på højt niveau, hvor vi underviser elever til Bachelor- og Masterniveau.
AOA følger den danske og europæiske standard i sin undervisning, støtter sig på den demokratiske mentalitet i Danmark og resten af Europa, og er ledet af højt uddannede lærere og professorer, som har mange års erfaringer bag sig i undervisning på diverse internationale universiteter. Disse har også været initiativtagere til AOA. læs mere
I Danmark og i de omliggende skandinaviske og europæiske lande bor mere end en kvart million arabere med afgangseksamen fra et gymnasium eller et universitet. De er yderst motiverede og ivrige efter at modtage undervisning. Hovedparten af dem er interesserede i at fortsætte deres studier før eller efter deres afgangseksamen. Der er omkring halvtreds tusinde der har afgangseksamen i humaniora, som har opnået en akademisk grad før de kom til Danmark eller et af dets nabolande. Desuden er der mange af dem der har opnået en akademisk, der er interesserede i at fortsætte undervisningen inden for deres eget studiefelt eller et tilsvarende. Der er dog det problem, at de ikke kan komme ind på et universitet i Danmark eller i et af dets nabolande. Årsagerne er følgende:

1. Det høje undervisningsgebyr i Danmark og dets nabolande

2. De problemer de møder under sprogstudiet i værtslandet

3. Hovedparten af de herboende arabere foretrækker, af økonomiske grunde, at arbejde frem for at gennemføre deres studier på normal vis.

AOA er oprettet for at imødegå disse og andre problemer. Undervisningen foregår på arabisk
bortset fra de afdelinger hvor det kræves at der bruges et fremmedsprog, som f.eks. afdelingerne for
engelsk og oversættelse. Akademiet er baserad in Roskilde, Københavns gamle huvudstad. Det skal udvekle videre i Københavns området, når de fleste araber bor.